Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Z dotacją po innowacje – startuje kolejny konkurs Programu Polska Wschodnia

Z dotacją po innowacje – startuje kolejny konkurs Programu Polska Wschodnia

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej po raz kolejny mogą otrzymać dotację na innowacje. Już 12 lipca rozpocznie się przyjmowanie wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w Programie Polska Wschodnia.

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu lub wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego.

Co ważne, innowacja nie musi oznaczać wymyślania produktu „od początku”. Często wystarczy znaleźć nowe zastosowanie dla już istniejących materiałów czy technologii.

Dzięki dotacji przedsiębiorcy mogą sfinansować każdy z etapów inwestycji – począwszy od analizy rynku, poprzez zakup licencji, prace dostosowawcze, aż po nabycie niezbędnych maszyn i urządzeń.

Warunki konkursu znacznie uproszczono – uproszczenie dotyczy dokumentacji.
Niezbędne dokumenty będą wymagane dopiero na późniejszym etapie – przy zawieraniu umowy o dofinansowanie, a nie jak dotychczas, na etapie oceny wniosku. Wszystko po to, aby wnioski można było ocenić możliwie jak najszybciej.

Aby firmy zdążyły zrealizować projekty w wymaganym czasie – tj. do 31 grudnia 2023 roku – muszą je dopracować już na etapie zgłoszenia na konkurs. W praktyce oznacza to, że do wniosku o dotację przedsiębiorca musi dołączyć pozyskane już wcześniej pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu.

Łączny budżet konkursu to 30 mln zł. Kwota ta może jednak ulec zwiększeniu o dodatkowe środki – po rozstrzygnięciu konkursów w innych działaniach Programu Polska Wschodnia.

Przyjmowanie wniosków w konkursie rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 5 sierpnia 2022 roku. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

• nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej

• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

• zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia

• sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok.
W trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Ogłoszenie o konkursie (do pobrania)

Więcej informacji TUTAJPowrót