Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony ssse.com.pl

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu ssse.com.pl/

Data publikacji strony internetowej: 1998.12.01

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023.12.01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dołączone pliki w formacie PDF i DOCX nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023.12.01

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail ssse@ssse.com.pl lub telefonicznie +48 875652217.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować do Prezesa Zarządu SSSE S.A.:

 • pisemnie lub w Siedzibie Spółki (w godzinach pracy urzędu 9:00 – 15:00) – na adres: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. T. Noniewicza 49, 16-400 Suwałki,
 • pocztą elektroniczną – na adres ssse@ssse.com.pl
 • telefonicznie – na nr +48 875652217.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki i Biuro SSSE S.A. w Suwałkach

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. T. Noniewicza 49: wejście główne oraz wejście dodatkowe. Do obu wejść prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Do wejścia głównego z parkingu za budynkiem znajduje się platforma przeznaczona dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku można dojechać:

a) samodzielnie:

 • bezpłatny parking z 6 miejscami postojowymi znajduje się przed budynkiem,
 • bezpłatny duży parking z wieloma miejscami postojowymi, w tym z oznakowanym miejscem postojowym, przeznaczonym dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, znajduje się za budynkiem; do wejścia głównego z parkingu za budynkiem znajduje się platforma przeznaczona dla poruszających się na wózku inwalidzkim;

b) środkami komunikacji publicznej, dojazd autobusami komunikacji miejskiej, przystanki:

 • ul. Noniewicza /Pl. M. Konopnickiej,
 • ul. Noniewicza /PUZ.

Biuro SSSE S.A. w Ełku

Do budynku prowadzi wejście od ul. A Mickiewicza 15. Jest to budynek wielopiętrowy. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim.

Do budynku można dojechać:

a) samodzielnie:

 • bezpłatny parking z wieloma miejscami postojowymi, w tym z oznakowanym miejscem postojowym, przeznaczonym dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami, znajduje się za budynkiem;

b) środkami komunikacji publicznej, dojazd autobusami komunikacji miejskiej, przystanek:

 • przystanek Nr 51 przy ul. Mickiewicza 15.

W budynku jest winda. Biuro SSSE S.A. znajduje się na IV piętrze. Winda w budynku posiada funkcje dostosowania do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się. W Biurze SSSE S.A. znajduje się sala konferencyjna do organizacji wydarzeń przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Do Siedziby Spółki i Biura SSSE S.A. można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.


Powrót