Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / O nas / O strefie

O strefie

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z czternastu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, które powstały, aby służyć przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w danej części kraju.

Organem zarządzającym Strefą jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna, która od 1996 r. realizuje cele i zadania warunkujące funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej w północno-wschodniej części Polski. Przed wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz aktów wykonawczych do Ustawy Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmowała obszar 19 wydzielonych podstref o łącznej powierzchni 662,9506 ha, położonych na terenie trzech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Obecnie Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. pełni funkcję zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji o łącznej powierzchni ok. 26 414 km² (2 641 400 ha) 

Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo podlaskie, 2 powiaty województwa warmińsko-mazurskiego: ełcki i gołdapski oraz 4 powiaty województwa mazowieckiego: łosicki, ostrowski, sokołowski i węgrowski.

Inwestujący tu Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania decyzji o wsparciu nowej inwestycji, dzięki czemu mogą skorzystać z najwyższej pomocy publicznej w kraju w formie zwolnienia z podatku dochodowego  (PIT lub CIT) w wysokości nawet do 70% wydatków kwalifikowanych. Nie ma znaczenia lokalizacja inwestycji (w granicach obszaru zarządzanego przez SSSE S.A.), ani forma własności nieruchomości, na której inwestycja ma być ulokowana -prywatny, czy publiczny- jeżeli Inwestor wykaże się  tytułem  prawnym do nieruchomości. O wsparcie mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

Potencjał Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczną to też jej położenie względem najważniejszych szlaków krajowych i międzynarodowych.

Przecinają się tu główne szlaki komunikacyjne i transportowe, wiodące z północy na południe i ze wschodu na zachód Europy. Zlokalizowanych jest tu wiele dróg tranzytowych, z których najważniejsze to: Berlin–Warszawa–Grodno–Sankt Petersburg, następnie Warszawa – Tallinn, biegnąca z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii (planowana część europejskiej drogi ekspresowej – Via Baltica, łączącej kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą) oraz zaplanowana część europejskiej międzynarodowej trasy Via Carpatia relacji „północ-południe”, łączącej Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji, stanowiąc tym samym szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Europa – Kaukaz – Azja).

Dostępność transportową zapewnia też sieć połączeń kolejowych, a w szczególności projektowana Rail Baltica – linia kolejowa będąca elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca torem normalnym Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. 

Zarządzająca obszarem Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. swoim działaniem sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu poprzez aktywne tworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych oraz wspieranie przedsiębiorczości opartym na nowym instrumencie wsparcia inwestycji.

Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców z powiatów przypisanych do obszaru pozostającego we właściwości Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., którzy planują realizację nowych inwestycji, do kontaktu z nami w celu analizy możliwości uzyskania wsparcia w postaci pomocy publicznej na nową inwestycję.

Obszar zarządzany przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Wydział Obsługi Inwestora w Ełku obsługuje  Przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w następujących powiatach:
ełckim, gołdapskim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, monieckim, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, zambrowskim oraz w mieście na prawach powiatu – Łomża.

telefon

(+48) 87 610 62 72

Wydział Obsługi Inwestora w Suwałkach obsługuje Przedsiębiorców  zainteresowanych  inwestowaniem w następujących powiatach:
augustowskim, białostockim, bielskim, hajnowskim, łosickim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, wysokomazowieckim oraz w miastach na prawach powiatu: Suwałki i Białystok

Zachęcamy również samorządy do współpracy przy identyfikacji terenów inwestycyjnych i obsłudze inwestorów.

telefon

(+48) 87 565 22 17


Powrót