Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Polska Strefa Inwestycji / Warunki uzyskania wsparcia

Polska Strefa Inwestycji – warunki uzyskania wsparcia

Uzyskanie przez Przedsiębiorcę Decyzji o wsparciu nowej inwestycji jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów jakościowych i ilościowych projektu inwestycyjnego.  

Kryterium jakościowe

Kryteria jakościowe określa załącznik nr 1 do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Aby dany projekt inwestycyjny kwalifikował się do objęcia wsparciem musi otrzymać odpowiednią ilość punktów przyznawaną za spełnienie poszczególnych kryteriów:

  • na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A., leżącym w granicach województwa podlaskiego oraz w powiatach: ełckim i gołdapskim (województwo warmińsko-mazurskie) i w powiatach: łosickim, sokołowskim i węgrowskim (województwo mazowieckie) – co najmniej 4 punkty (ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów);
  • na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. leżącym w granicach powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim – co najmniej 5 punktów (ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów).

Szczegółowy zakres, kryterium oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów zawiera plik:
Kryteria jakościowe dla inwestycji w sektorze przemysłowym oraz w sektorze usług do pobrania

Kryterium ilościowe

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie jest obowiązany spełnić kryterium ilościowe, czyli ponieść minimalne koszty kwalifikowane, których wysokość jest zależna od stopy bezrobocia w powiecie (poziom przeciętnej stopy bezrobocia przyjmuje się zgodnie z aktualnymi na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu danymi dotyczącymi przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na terenie powiatów, ogłoszonymi, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju inwestycji.

Dodatkowo, minimalne nakłady inwestycyjne są obniżane, gdy inwestycja jest realizowana w:

  • mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub
  • gminie, na terenie której położone jest miasto lub
  • gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest miasto, lub miastem, tracącym funkcje społeczno-gospodarcze.

Na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. są to następujące miasta: Augustów, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Sokółka, Zambrów.

Ponadto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji wprowadza możliwość obniżenia kosztów kwalifikowanych, zależnie od rodzaju inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa, co szczegółowo opisuje § 4 Rozporządzenia.


Powrót