Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi rozstrzygnięte / Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 21/2017 Podstrefa Siemiatycze

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 21/2017 Podstrefa Siemiatycze

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie do przetargu łącznego Nr 21/2017 na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,5994 ha stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego, położonej w miejscowości Czartajew składającej się z działki o nr geod. 317/45, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynęła jedna oferta. Przetarg wygrał Przedsiębiorca BR TECHNOLOGY Izabela Berent, Janina Berent Spółka Cywilna z siedzibą w Czartajewie ul. Białostockiej 23, 17–300 Czartajew. W dniu 28 lutego 2018 r. Zarząd SSSE wydał Przedsiębiorcy BR TECHNOLOGY Izabela Berent, Janina Berent Spółka Cywilna 251 zezwolenie. W związku z uzyskanym zezwoleniem Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie na terenie Podstrefy Siemiatycze wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 2 ,7 mln złotych w terminie do końca 2023 roku, a także zatrudnienie co najmniej 2 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia przez okres 2 lat.

 Powrót