Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi rozstrzygnięte / Informacja dotycząca zaproszenia nr 15/2017 z dnia 13.10.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym Podstrefa Suwałki

Informacja dotycząca zaproszenia nr 15/2017 z dnia 13.10.2017 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 15/2017 z dnia 13 października 2017 r., opublikowanego na łamach „Pulsu Biznesu”, mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęły dwie oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 23 listopada 2017 r. wydał Przedsiębiorcy Padma 3.0. Sp. z o.o. sp. k. Zezwolenie o nr 246 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 55 000 000 zł w terminie do dnia 30.09.2025 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 222 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2025 r. i utrzymanie tego poziomu zatrudnienia w wymiarze 232 pracowników przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

      W wyniku rozstrzygnięcia rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 4 grudnia 2017 r. wydał Przedsiębiorcy ASPI Sp. z o.o. sp. k., , Zezwolenie o nr 247 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 7 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2023 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 90 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2023 r. i utrzymanie poziomu zatrudnienia w wymiarze 95 pracowników przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu.

 Powrót