Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi ogłoszone / Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 na budowę ul. Strefowej w Podstrefie Ełk

Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 na budowę ul. Strefowej w Podstrefie Ełk

Na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach” przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r. pn. „Budowa ul. Strefowej na odcinku T2 od ul. Żelaznej do placu nawrotowego, budowa kanalizacji deszczowej od placu nawrotowego do ul. Krzemowej i budowa ul. Strefowej na odcinku T1 od ul. Krzemowej do placu nawrotowego wraz z seperatorem kanalizacji deszczowej (branża drogowa i sanitarna) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”.

pdfOdpowiedź na pytanie z dnia 15-05-2017 r.

pdfOdpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 15-05-2017 r.

 

pdfZapytanie ofertowe ul. STREFOWA EŁK

pdfSprostowanie do Zapytania Ofertowego PE 215/2/2017 z dnia 11 maja 2017 r. na budowę ul. Strefowej w Podstrefie Ełk

 

pdfZałącznik nr 1a Projekt budowlany – branża drogowa

pdfZałącznik nr 1b Projekt budowlany – branża sanitarna

pdfZałącznik nr 2a Szczegołowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -branża drogowa

pdfZałącznik nr 2b Szczegołowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -branża sanitarna

pdfZałącznik nr 3 Wzór umowy ul. STREFOWA Ełk

pdfZałącznik nr 4 FORMULARZ OFERTOWY ZE WZOREM OŚWIADCZENIA ul. STREFOWA EŁK

pdf Załącznik nr 5a Przedmiar robót T1

pdfZałącznik nr 5b Przedmiar robót T2

pdfZałącznik nr 5c Przedmiar robót – branża sanitarna

pdfZAŁĄCZNIK nr 5c po sprostowaniu Przedmiar robót – branża sanitarna

 Powrót