Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2015 poz. 2046) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do:

 

a) rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorców, który uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszenie do rokowań, kierowanie jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia .

 

b) przetargu łącznego w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonych na terenie Strefy.

Przetargiem łącznym objęta jest niezabudowana działka stanowiąca własność SSSE, położona na terenie Podstrefy Suwałki, nr geod. 32777/28, o powierzchni 3,0000 ha, Księga Wieczysta SU1S/00038190/6

    Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

   Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na  terenie Strefy, sposób   przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest  warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu  Łącznego lub Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań.

   Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000 zł + należny podatek VAT lub Specyfikację      Istotnych Warunków Rokowań w cenie 10 000 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki    (adresy poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto 

     Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki    58  1240 1848 1111 0000 2075 7894

   

      Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia  5 września 2016 roku,    do godziny 15.00

 

   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 6 września 2016 roku, o godzinie 12.00.

 

   Wszelkich informacji udzielamy pod adresami:

   16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: ssse@ssse.com.pl;

   19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel./fax: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl

www.ssse.com.plPowrót