Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 21.11.2013 r. wpłynęły 3 oferty: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NORD-OST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi, ul. Strefowa 4, IMPRESS DECOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ełku, ul. Handlowa 1 oraz Salag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach, ul. Szafirowa 5. Wszystkie oferty zostały przyjęte.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 19.12.2013 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy NORD-OST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zezwolenie nr 189 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap zatrudni co najmniej 4 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2014r.i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 113 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 400 000,00- zł w terminie do dnia 31.12.2014 roku.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 19.12.2013 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy IMPRESS DECOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościązezwolenie nr 190 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefa Ełk zatrudni co najmniej 3 nowych pracowników w terminie do dnia 31.01.2016 r. i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 124 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 000 000,00- zł w terminie do dnia 31.12.2016 r.Powrót