Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań, przetargu oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 18.10.2013 r. wpłynęły 4 oferty: 3E Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo ORTIS Tomasz Janik, Wojciech Janik Spółka Jawna, MIMAPO Sp. z o.o., SKA, PHU AUTO-MOTO K Arkadiusz Kuklewicz.

– W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 14.11.2013 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy 3E Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Okrężna 1 B, zezwolenie Nr 184 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zatrudni co najmniej 2 nowych pracowników w terminie do dnia 30.09.2015 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 36 pracowników przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 700 000 zł w terminie do dnia 30.09.2015 r.

– W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 15.11.2013 r., Zarząd SSSE S.A wyda Przedsiębiorstwu ORTIS Tomasz Janik, Wojciech Janik Spółka Jawna z siedzibą w Suwałkach (16-400), ul. Platynowa 5, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.

Przedsiębiorca na terenie  Podstrefa Suwałki zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2015 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 33 pracowników  przez okres 3 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2015 r.Powrót