Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 27.05.2013 r.
wpłynęła jedna oferta – „PRODEKO-EŁK” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Strefowa 9, na wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Ełk.
Oferta została przyjęta. W wyniku rozstrzygniętych rokowań przeprowadzonych w dniu 21.06.2013 r. Zarząd SSSE S.A wydał
Przedsiębiorcy „PRODEKO-EŁK” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Strefowa 9 zezwolenie Nr 182 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.
Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Ełk zatrudni co najmniej 15 nowych pracowników, w terminie do dnia 30.06.2016 roku i utrzyma zatrudnienia w wymiarze
50 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia
oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 9 100 000 zł (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.06.2016 r.Powrót