Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi rozstrzygnięte / 26.09.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

26.09.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 05.09.2012 r.pod nr 191269 – 2012 oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego.

pdf  Zaproszenie do przetargów łącznychPowrót