Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / PARP ogłosił nowy konkurs pn. „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”.

PARP ogłosił nowy konkurs pn. „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”.

2 października ogłoszono nabór do „Wsparcia firm w okresowych trudnościach”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Wnioski będzie można składać od 2 do 17 listopada br.Celem jest wspieranie dostosowania przedsiębiorców do zmian na rynku pracy.

Celem ogłoszonego naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba. Wskutek wyżej wymienionych trudności przedsiębiorcy uzyskują mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą. To właśnie oni mogą liczyć na wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Wnioskodawcami mogą być:
• przedsiębiorcy;
• podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
• podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
• partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
• organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666);
• podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
• stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski można składać wspólnie z partnerami wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom polega na:
• pokryciu kosztów Diagnozy,
• refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowy.

Przed przystąpieniem do projektu Odbiorca wsparcia zobowiązany jest do wypełnienia Autodiagnozy – narzędzia on-line dostępnego na stronie PARP.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego.
Na wartość projektu składa się: wartość dofinansowania tj. koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Dostępna w naborze alokacja wynosi 66 000 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie PARPPowrót