Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Konkurs „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” – nabór wniosków od 19.10.2022

Konkurs „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” – nabór wniosków od 19.10.2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w konkursie „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”, skierowany do podmiotów planujących realizację projektów B+R z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów), konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Nabór wniosków: 19 października – 4 listopada 2022 r.
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty o wartości koszów kwalifikowalnych od 5 mln zł do 50 mln euro.
Budżet konkursu wynosi 645 mln zł.

  Dofinansowanie

 

Podmiot

na badania przemysł. na badania przemysł.
+ premia
na prace rozwoj. na prace rozwoj.
+ premia
na prace przedwdroż – de minimis na prace przedwdroż. – usługi doradcze dla MŚP
mikro przedsięb. 70 % 80 % 45 % 60 % 90% 50%
małe przedsięb. 70 % 80 % 45 % 60 % 90% 50%
średnie przedsięb. 60 % 75 % 35 % 50 % 90% 50%
duże przedsięb. 50 % 65 % 25 % 40% 90% nd
jednostka naukowa 100 % nd 100 % nd nd nd

 

Ważne informacje:

– Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
– Projekt może być realizowany w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.

– Projekt musi dotyczyć co najmniej jednego z zagadnień badawczych wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

– Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

– Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla pojedynczego przedsiębiorstwa: 60 % kosztów kwalifikowalnych;

– dla konsorcjów: 50 % kosztów kwalifikowalnych;

– dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób składania wniosków: wyłącznie w systemie informatycznym;  link do systemu – aktywny od 19 października 2022 r.:
https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe 

Organizator konkursu:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
adres email: info@ncbr.gov.pl 
tel.: +48 22 39 07 170; +48 22 39 07 191

 Powrót