Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Dotacje na robotyzację dla przedsiębiorców z branży meblarskiej –start składania wniosków 8 listopada 2022

Dotacje na robotyzację dla przedsiębiorców z branży meblarskiej –start składania wniosków 8 listopada 2022

Od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. małe i średnie firmy z branży meblarskiej będą mogły składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski o dofinansowanie kosztów zakupu i wdrożenia robota przemysłowego, w ramach Pilotażowego Programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej„.

Celem pilotażu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

Na dofinansowanie przeznaczono 29 mln PLN.

Kluczowe warunki uzyskania wsparcia
• posiadanie statusu małego lub średniego przedsiębiorstwa,
• prowadzenie na terenie RP działalności w branży meblarskiej zdefiniowanej kodami PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych, 31.03.Z Produkcja materaców, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli,
• przychody ze sprzedaży w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie grantu nie niższe niż 3 mln PLN,
• okres realizacji przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu,
• kwota wydatków kwalifikowalnych nie przekracza 1 mln PLN.

Wysokość i intensywność wsparcia
• maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 850 tys. PLN,
• wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

Koszty kwalifikowane
• koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych,
• koszty nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:
• maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,
• maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
• maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
• urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna,
• koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Więcej informacji https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/robogrant 

Polska Branża Meblarska

A dofinansowanie robograntPowrót