Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Tereny inwestycyjne / Przetargi ogłoszone

Przetargi ogłoszone

27.05.2021
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na skoszenie trawy w pasie drogowym ul. Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej oraz Diamentowej w Suwałkach, których właścicielem jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Czytaj więcej
07.05.2021
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 1/2021 mającego na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Suwałkach, o powierzchni łącznej 2,1563 ha, składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 32806/8 oraz 32806/9.
Czytaj więcej
27.10.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania oferty cenowej w odpowiedzi na Zapytania Ofertowe PS 215/3/2020 z dnia 27.10.2020 , którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg w pasie drogowym ulic: Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Diamentowej, Platynowej oraz Wojska Polskiego w Suwałkach
Czytaj więcej
21.09.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 4/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku o numerze geodezyjnym 2764/5 o powierzchni 1,1555 ha
Czytaj więcej
21.09.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 3/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku o numerze geodezyjnym 2764/6 o powierzchni 1,5817 ha
Czytaj więcej
10.09.2020
Rada Nadzorcza Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i za rok obrotowy 2021 spółki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach.
Czytaj więcej
18.08.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego (laptopów)
Czytaj więcej
17.08.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 2,0974 ha składającej się z działek o numerach geodezyjnych: 2760/11 o pow. 0,5165 ha, 2760/12 o pow. 0,8628 ha, 2760/13 o pow. 0,7181 ha stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku.
Czytaj więcej
24.07.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do skladania ofert w odpowiedzi na Zapytani Ofertowe PE 215/2/2020 z dnia 24 lipca 2020 , którego przedmiotem jest wykonanie przebudowy ulicy Granicznej w Gołdapi (branża drogowa) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap
Czytaj więcej
23.07.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PE 215/1/2020 z dnia 23 lipca 2020 , którego przedmiotem jest modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Przytorowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk
Czytaj więcej