Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Main / Investment area / Tenders announced

Tenders announced

13.06.2019
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 5/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w miejscowości Gołdap
Read more
13.06.2019
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 4/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonych w miejscowości Ełk
Read more
31.05.2019
Zaproszenie do skladania ofert cenowych na Zapytanie ofertowe PS 215/4/2019 -skoszenie trawy w Suwałkach w pasie drogowym ulic: Szafirowa, Brylantowa, Turkusowa, Diamentowa
Read more
30.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe PE 215/1 /2019 z dnia 30 maja 2019 Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 Suwalska Specjalna Stefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe PE 215/1 /2019 z dnia 30 maja 2019 na wykonanie zadanie pn.: „ Wykonanie warstwy ścieralnej na ulicy Żelaznej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk”
Read more
28.05.2019
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 3/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki
Read more
28.05.2019
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki
Read more
16.04.2019
zaproszenie do skladania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE PS/215/3/2019 z dnia 16.04.2019 Wykonanie uslugi w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz w zakresie nadzoru inwestorskego (dot. ul. Brylantowej w Suwałkach)
Read more
16.04.2019
zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE PS/215/2/2019 z dnia 16.04.2019 Wykonanie usługi w zakresie przygotowania kosztorysu inwestorskiego (remont biura SSSE S.A., przy ul. Nonieiwicza 49 w Suwałkach)
Read more
13.02.2019
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 1/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki
Read more
22.10.2018
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.) zaprasza do udziału w przetargu nr 19/2018 mającego na celu sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. położonej w Podstrefie Suwałki
Read more