Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Main / Investment area / Tenders announced

Tenders announced

01.07.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PS215/2/2020 pn. “Montaż klimatyzatorów w siedzibie SSSE S.A.w Suwałkach oraz w biurze SSSE S.A. w Ełku”
Read more
01.07.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 1/2020 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w miejscowości Ełk przy ulicy Miedzianej o numerze geodezyjnym 2771/7 o powierzchni 2,3077 ha
Read more
29.06.2020
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PE 215/1/2020 z dnia 29 czerwca 2020 , którego przedmiotem jest modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Przytorowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk
Read more
25.11.2019
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe PS/215/1/2020 z dnia 22.05.2020 , którego przedmiotem jest skoszenie trawy w pasie drogowym ul. Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej oraz Diamentowe w Suwałkach
Read more
25.11.2019
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytania ofetowe PS/215/7/2019 z dnia 25.11.2019 , którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg w pasie drogowym ul. Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej oraz Diamentowe w Suwałkach
Read more
16.10.2019
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 6/2019 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w miejscowości Ełk przy ulicy Miedzianej o numerze geodezyjnym 2767/5 o powierzchni 0,6019 ha
Read more
08.10.2019
r ZAPYTANIE OFERTOWE PE 215/ 2 /2019 z dnia 8.10. 2019 Przebudowa ulic na obszarze SSSE Podstrefa Ełk w zakresie wykonania miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia ulicznego – część druga.”
Read more
22.08.2019
Zapytanie ofertowe PS 215/6/2019 z dnia na realizację zadania: „Budowa ulicy Brylantowej na terenie SSSE w Suwałkach”
Read more
22.08.2019
Zapytanie ofertowe PS 215/6/2019 z dnia na realizację zadania: „Budowa ulicy Brylantowej na terenie SSSE w Suwałkach”
Read more
06.08.2019
Zaproszenie do składania ofert cenowych na zapytanie ofertowe PS 215/5/2019 do realizacji zadania remont siedziby SSSE S.A. w Suwałkach
Read more