Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Main / Investment area / Tenders announced

Tenders announced

12.10.2022
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2022 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Suwałkach o numerach geodezyjnych 32803/9 i 32803/11,o powierzchni łącznej 1,1919 ha
Read more
14.09.2022
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego SSSE S.A. za rok obrotowy 2022 i 2023
Read more
17.05.2022
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 1/2022 mającego na celu sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Ełku o numerze geodezyjnym 2758/9 o powierzchni 0,4200 ha
Read more
12.05.2022
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe PS 215/1/2022 dotyczące skoszenia trawy na terenie Podstrefy Suwałki
Read more
15.10.2021
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe PS215/5/2021 w sprawie zimowego utrzymania dróg w podstrefie Suwałki
Read more
19.08.2021
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe PS 215/5/2021 dotyczące realizacji zadania pn. “Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Szafirowej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach
Read more
15.07.2021
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe PS 215/4/2021 dotyczące remontu biura Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 49
Read more
15.07.2021
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do udziału w przetargu nr 2/2021 mającego na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., położonej w Suwałkach, o powierzchni 0,0203 ha, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 35021/5
Read more
01.07.2021
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe PE 215/1/2021 z dnia 1 lipca 2021 , którego przedmiotem jest przebudowa ulicy Przytorowej na obszarze SSSE w Ełku w zakresie wykonania chodnika wzdłuż ulicy Przytorowej od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do skrzyżowania z ulicą Dojazdową
Read more
23.06.2021
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zaprasza do składania ofert cenowych w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe PS 215/3/2021 dotyczące wykonania usługi w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej do zmiany pozwolenia na budowę ul. Szafirowej w Suwałkach.
Read more