Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań nr 18/2018 Podstrefa Suwałki z dnia 29.06.2018 r.

Informacja dotycząca Zaproszenia do rokowań nr 18/2018 Podstrefa Suwałki z dnia 29.06.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 18/2018 z dnia 29.06.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 29.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęła jedna oferta – Przedsiębiorcy SALAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach, ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki.
W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 9 sierpnia wydał Przedsiębiorcy SALAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Zezwolenie nr 266 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie Podstrefy Suwałki Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 235 pracowników, poprzez zatrudnienie, po dniu uzyskania zezwolenia, 3 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 238 pracowników przez okres jednego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2025 roku.Back