Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 1/2018 Podstrefa Siemiatycze

Informacja dotycząca zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego nr 1/2018 Podstrefa Siemiatycze

Zarząd SSSE S.A. informuje że na Zaproszenie do udziału w przetargu łącznym nieograniczonym nr 1/2018, z dnia 11.01.2018 r. mającym na celu
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek o nr geodezyjnych 317/52, 317/53, 317/54, 317/55, objętej granicami Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położónej w  Podstrefie Siemiatycze oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się ze skutkiem negatywnym.Back