Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań Nr 12/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań Nr 12/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki

 Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 12/2017 mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Suwałki, wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorcy PADMA 3.0 Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

W wyniku rozstrzygnięcia rokowań, które odbyły się w dniu 7 sierpnia 2017 r., Zarząd SSSE S.A. w dniu 8 sierpnia 2017 r.   wydał Przedsiębiorcy PADMA 3.0 Sp. z o.o. Sp. komandytowa  z siedzibą w Suwałkach (16-400), przy ul. Wojska Polskiego 118E Zezwolenie nr 242 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej  18 300 000,00  zł w terminie do dnia 31.12.2023 roku oraz zatrudni przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2023 r. i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 222 pracowników przez okres 2 lat licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu. Back