Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca zaproszenia nr 2/2017 z dnia 02.02.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Suwałki

Informacja dotycząca zaproszenia nr 2/2017 z dnia 02.02.2017 r. do udziału w przetargu łącznym Podstrefa Suwałki

Zarząd SSSE S.A. informuje, że przetarg łączny mający na celu sprzedaż nieruchomości położonej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki , składającej się z działek o nr geodezyjnych: 35009/2, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014 o łącznej pow. 3,4536 ha oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie zaproszenia nr 2/2017 do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez SSSE S.A. 02.02.2017 r. r. został zamknięty z uwagi na brak zgodnych ustaleń stanowiących podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i wydania zezwolenia. Back