Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 05.05.2014r

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 05.05.2014r

W wyniku rozstrzygnięcia   przetargu  łącznego  w dniu 24.06.2014 r., Zarząd SSSE S.A wydał Przedsiębiorcy KENSUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  Zezwolenie nr 201 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap zatrudni  co najmniej 30  pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia   2019  roku  i utrzyma zatrudnienie  w wymiarze  30 pracowników  przez okres 3 lat od dnia  osiągnięcia poziomu zatrudnienia oraz  poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 525 440,00 zł   w terminie do dnia  31 grudnia  2019 roku. Przedsiębiorca na terenie Podstrefy Gołdap  zakupi nieruchomość  o  łącznej pow. 3,0243 ha.Back