Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / 17.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

17.12.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygniętego przetargu (zaproszenia do rokowań, przetargu oraz przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 18.10.2013 r.) zakończonego negocjacjami w dniu 10.12.2013 r., przedsiębiorca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTO-MOTO K Arkadiusz Kuklewicz zakupi na terenie SSSE Podstrefa Gołdap nieruchomość o powierzchni 0,3964 ha oznaczoną numerem geodezyjnymi działki: 258/2, na której będzie prowadził działalność gospodarczą. Przedsiębiorca zamierza zatrudnić na terenie strefy 10 nowych pracowników oraz ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 800 000 zł.Back