Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / 21.08.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO

21.08.2013 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż w wyniku zaproszenia do rokowań oraz przetargu łącznego
opublikowanego w Pulsie Biznesu w dniu 08.07.2013 r. wpłynęła jedna oferta.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu łącznego zakończonego negocjacjami w dniu 20.08.2013 r., przedsiębiorca –
Przedsiębiorstwo ASPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakupi na terenie SSSE Podstrefa Suwałki
nieruchomość o powierzchni 1,2804 ha oznaczoną numerami geodezyjnymi działek: 35015 i 35021/13
oraz otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki.
Przedsiębiorca na terenie strefy zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 14 pracowników,
poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 12 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2016 roku
i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 26 pracowników przez okres 2 lat od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia
oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych)
w terminie do dnia 31.12.2016 r.

 Back