Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków dla MŚP o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków od 30.03.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków dla MŚP o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków od 30.03.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Typ 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym
Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/23

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym (czas realizacji projektu do końca października br.), w tym np.:
– rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
– inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 10 000 000,00 PLN

Wnioski można składać w terminie: od 30.03.2023 r. do 13.04.2023 r. do godziny 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, niezbędnych dokumentów oraz sposobu składania wniosków TUTAJ

 Powrót