Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Zapraszamy na webinarium „AI Act – wpływ nowych regulacji unijnych na biznes” -28.03.2024

Zapraszamy na webinarium „AI Act – wpływ nowych regulacji unijnych na biznes” -28.03.2024

13 marca br. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie ws. sztucznej inteligencji, zwane także Artificial Intelligence Act (AI Act). Dokument stanowi znaczący krok naprzód, harmonizując innowację z ochroną praw człowieka.

Jednym z kluczowych aspektów AI Act jest stworzenie środowiska, w którym technologie sztucznej inteligencji szanują godność ludzką, prawa i zaufanie.

W praktyce, nowe przepisy zakładają kategorie ryzyka dla systemów sztucznej inteligencji, od ryzyka niedopuszczalnego po minimalne lub żadne ryzyko. Systemy o wysokim ryzyku, takie jak te wykorzystywane w infrastrukturze krytycznej czy w zatrudnieniu, będą podlegać surowym wymogom, w tym ocenie zgodności przed wprowadzeniem na rynek. Przyjęte regulacje zakładają także wprowadzenie kategorii zakazanych praktyk w obszarze sztucznej inteligencji. Do tych praktyk zalicza się m.in. stosowanie rozwiązań opartych na technikach podprogowych oraz systemów, które mogą prowadzić do dyskryminacji określonych grup osób. Ponadto, nowe regulacje zabraniają wykorzystywania sztucznej inteligencji do tzw. oceny osób obywatelskich, co oznacza, że nie będzie można jej stosować do śledzenia stylu życia obywateli.

W imieniu Platformy Przyszłości zapraszamy na bezpłatne webinarium o AI Act – wpływ nowych regulacji unijnych na biznes, które odbędzie się  28 marca o godzinie 10.00

Podczas spotkania  eksperci przedstawią proces tworzenia definicji Sztucznej Inteligencji oraz regulacje prawne ogłoszone przez Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję Europejską w akcie unijnym “AI Act”.

Uczestnicy dowiedzą się, jak nowe przepisy mogą przyczynić się do:

•             Identyfikacji AI – jaka jest geneza definicji i powstałych regulacji, oraz jaki wpływ mieli polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim?

•             Wykluczenia branż – czy uwzględniono wszystkie gałęzie przemysłu?

•             Podjęcia kroków przez kraje UE – czy Polska jest gotowa?

•             Wzrostu konkurencyjności – czy polskie firmy dostosują się do nowych regulacji?

•             Zagrożeń z wykorzystania AI – czy utrudnienia dotkną zarówno MŚP jak i duże firmy?

Prelegenci:

Robert Kroplewski – Radca prawny, wieloletni praktyk konwergencji technologicznej oraz specjalista w zakresie prawa nowych technologii i ich transferu, usług mediów elektronicznych i komunikacji społecznej. 

Carlo Paolicelli – Zastępca Dyrektora Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Specjalizuje się w międzynarodowym i europejskim prawodawstwie dotyczącym technologii 

Daniel Iwaniec – Application Development Manager w firmie ELPLC S.A. zajmującej się automatyzacją oraz robotyzacją przemysłu. Programista, współtwórca oprogramowania do zarządzania produkcją.

Danuta Rutkowska – prof. dr hab. inż. pełniąca funkcję Prorektora ds. Nauki w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Prowadzi działalność naukową w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka, w zakresie sztucznej inteligencji. Jest członkiem „Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji” oraz „Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych”. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej i byłym pracownikiem Politechniki Częstochowskiej.Powrót