Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Wzornictwo w MŚP Polska Wschodnia -składanie wniosków do 29 sierpnia br.

Wzornictwo w MŚP Polska Wschodnia -składanie wniosków do 29 sierpnia br.

Przypominamy że już tylko do 29 sierpnia będą przyjmowane wnioski w konkursie skierowanym do MŚP z Polski Wschodniej Wzornictwo w MŚP.

Celem finansowania jest przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Konkurs ma na celu kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?
• koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
• koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
• nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
• nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
• koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
• koszty usług szkoleniowych,
• koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Instruktaż wypełniania wniosku w GW do działania 1.4 Wzornictwo w MŚP, FEPW 2021-2027 znajdą Państwo pod linkiem
https://youtu.be/UkeRUA14TTs 

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Więcej informacji oraz dokumenty dotyczące naboru TUTAJPowrót