Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Seminarium Prawne dla Biznesu „Polscy przedsiębiorcy w obliczu wojny w Ukrainie specjalne rozwiązania prawne” 12 kwietnia 2022 r

Seminarium Prawne dla Biznesu „Polscy przedsiębiorcy w obliczu wojny w Ukrainie specjalne rozwiązania prawne” 12 kwietnia 2022 r

W imieniu Izby przemysłowo-Handlowej w Białymstoku zapraszamy na Seminarium Prawne dla Biznesu poświęcone zostanie w całości sytuacji prawnej polskich przedsiębiorców w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Podczas seminarium zostaną poruszone następujące zagadnienia

1. Szczególne regulacje prawne w zakresie prawa pracy, m. in. legalizacja pobytu, prawo do wykonywania pracy oraz obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy.

2. Wpływ wojny na stosunki zobowiązaniowe, m.in nadzwyczajna zmiana stosunków zobowiązaniowych powstała wskutek konfliktu zbrojnego, trudności w spełnieniu
świadczeń wynikających z zaciągniętych zobowiązań, nieprzewidzenie przez strony przy zawieraniu umowy wpływu zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania.

3. Kwalifikacje prawne pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy, m.in. zasady zaliczania darowizny do kosztów uzyskania przychodu, zasady odliczenia od dochodu kwoty dokonanej darowizny, warunki zapłaty należnego podatku VAT w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów, udostępniania firmowych samochodów, czy nieruchomości na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika.

Praktyczny wymiar organizowanego spotkania zapewniają eksperci, którzy na co dzień zajmują się przedmiotową problematyką.

Seminarium zostało zaplanowane na 12 kwietnia 2022 r. w godz. 10.00- 13.00, w Uniwersyteckim Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1 N w Białymstoku (Kampus
UwB).

Tych z Państwa, którzy preferują formę zdalną zapraszamy do uczestnictwa on line. Link do spotkania TUTAJ

Zapraszamy serdecznie do rejestracji i wysyłania zgłoszeń: https://prawo.uwb.edu.pl/viseminarium-prawne-dla-biznesu-12-04-2022-r

PROGRAM  VI Seminarium Prawne dla Biznesu
„Polscy przedsiębiorcy w obliczu wojny w Ukrainiespecjalne rozwiązania prawne

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

ANKIETA ANALIZY POTRZEB PRZEDSIĘBIORCÓW

 Powrót