Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Ruszyła I runda konkursu Bon na cyfryzację podlaskich firm z sektora MŚP

Ruszyła I runda konkursu Bon na cyfryzację podlaskich firm z sektora MŚP

Informujemy, że w dniu 4 marca 2024r. ruszyła I runda naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu Bon na cyfryzację podlaskich firm z sektora MŚP.

Pieniądze na cyfryzację pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, którym zarządza samorząd województwa.

Wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w mikro, małych i średnich firmach.

Zarząd województwa zdecydował, że rozdysponowaniem środków zajmą się trzy instytucje:

  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
  • Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”,
  • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

Maksymalnie można otrzymać 150 tys. zł

Wnioski będą przyjmowane elektronicznie, poprzez stronę internetową projektu https://bonnacyfryzacje.pl.

W ramach projektu Bon na cyfryzację wsparciem objęte jest wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązania „szyte na miarę”).

Wykluczone są natomiast proste inwestycje z obszaru wdrażania technologii cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze, np. nabycie systemu operacyjnego, standardowego oprogramowania biurowego czy standardowego oprogramowania księgowego. Oznacza to, iż wydatki dotyczące nabycia systemu operacyjnego (np. Windows), standardowego oprogramowania biurowego (np. MS Office) czy oprogramowania księgowego (program księgowy, czy moduł księgowy) stanowią wydatek niekwalifikowany w projekcie grantowym MŚP.

Grant może być przyznany na dofinansowanie następujących wydatków netto:

  1. zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego (jako wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie licencji oraz innych praw własności intelektualnej), prowadzącego do realizacji celów projektu grantowego tj. wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej
  2. zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowego, w formie usług programistycznych lub usług dostosowujących gotowe oprogramowanie do specyfiki działalności wnioskodawcy i prowadzących do realizacji celów projektu grantowego tj. wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej
  3. nabycie nowych środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego z wyłączeniem nieruchomości oraz środków transportu zaliczonych do Grupy VII Klasyfikacji Środków Trwałych. Wydatki kwalifikowane na nabycie środków trwałych mogą stanowić do 20% wartości wydatków kwalifikowanych, o których mowa w podpunktach 1) i 2).
  4. zakup usług szkoleniowych z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w przedsiębiorstwie. Wydatki te mogą stanowić do 10% wartości wydatków kwalifikowanych, o których mowa w podpunktach 1) i 2) i dotyczyć szkolenia pracowników Wnioskodawcy, bądź jego kadry zarządzającej.

Zachęcamy do składania wniosków.Powrót