Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi rozstrzygnięte / Informacja dotycząca zaproszenia nr 13/2018 z dnia 22.05.2018 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Szczuczyn

Informacja dotycząca zaproszenia nr 13/2018 z dnia 22.05.2018 r. do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym Podstrefa Szczuczyn

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie Nr 13/2018 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/8 o pow. 1,2875 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszone w „Naszym Dzienniku” w dniu 22 maja 2018 r. wpłynęła jedna oferta: MALFEED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Targowa 10/1, 19-200 Grajewo, na zakup nieruchomości i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn.
Przetarg wygrał Przedsiębiorca: MALFEED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Targowa 10/1, 19-200 Grajewo. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej. W dniu 27 czerwca 2018 r. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał Przedsiębiorcy MALFEED Sp. z o.o. Zezwolenie nr 262 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Przedsiębiorca zakupi na terenie Podstrefy Szczuczyn nieruchomość o powierzchni 1,2875 ha i poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 000 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 1 roku licząc od dnia jego osiągnięcia. Powrót