Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi ogłoszone / Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe PE 215/1/2017 z dnia 11 maja 2017 na wykonanie warstwy ścieralnej ul. Strefowej w Podstrefie Gołdap

Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe PE 215/1/2017 z dnia 11 maja 2017 na wykonanie warstwy ścieralnej ul. Strefowej w Podstrefie Gołdap

Na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach” przyjętego Uchwałą Zarządu Nr 48/VIII/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłasza Zapytanie Ofertowe PE 215/1/2017 z dnia 11 maja 2017 r. pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Strefowej wraz z pogłębieniem odpływu kanalizacji deszczowej i wykonaniem rowu deszczowego wzdłuż ul. Strefowej w kierunku ul. Gumbińskiej (lewa strona) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap”.

pdf Zapytanie ofertowe ul. Strefowa Podstrefa Gołdap

 

pdfZałącznik nr 1 Projekt budowalny i realizacyjny ul. Strefowa Gołdap

pdfZałącznik nr 2 Szczegolowa specyfikacja techniczna ulica Strefowa Goldap

pdfZałącznik nr3 Wzór umowy ul. Strefowa Gołdap

pdfZałącznik_nr_4_FORMULARZ OFERTOWY ZE WZOREM OŚWIADCZENIA ul. Strefowa Gołdap

pdfZałącznik nr 5 Przedmiar robót ul. Strefowa Gołdap

 Powrót