Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi rozstrzygnięte / Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań i przetargu z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Informacja dotycząca zaproszenia do rokowań i przetargu z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. informuje, że na zaproszenie do rokowań które zostały zamieszone w ,,Gazecie Wyborczej’’ w dniu 12 sierpnia 2016 r., których celem było wyłonienie przedsiębiorców, których uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE S.A. i które było kierowane do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie SSSE i zamierzający prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia, nie wpłynęła żadna oferta.

               

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu łącznego, który został ogłoszony w ,,Gazecie Wyborczej’’ w dniu 12 sierpnia 2016 r., którego celem było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE i nabędzie prawo własności nieruchomości położonej na terenie SSSE Podstrefa Suwałki (działka niezabudowana stanowiąca własność SSSE) nr geodezyjny 32777/28 o powierzchni 3,0000 ha, Księga Wieczysta SU1S/00038190/6 wpłynęła jedna oferta od przedsiębiorcy PADMA 3.0 Sp. z o.o. spółka komandytowa.

               

W wyniku przetargu łącznego, Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy PADMA 3.0 Spółka z o.o. spółka komandytowa zezwolenie nr 227 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.

W wyniku negocjacji ustalono z Przedsiębiorcą PADMA 3.0 Spółka z o.o. spółka komandytowa cenę oraz warunki nabycia prawa własności nieruchomości 32777/28.

Ustalona cena za nieruchomość jest wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym.Powrót