Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi rozstrzygnięte / Zapytanie Ofertowe PS 064/118/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

Zapytanie Ofertowe PS 064/118/2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe PS 064/118/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. na realizację dwóch zadań budowlanych w ramach jednego zamówienia w Podstrefie Suwałki:

– zadanie nr 1 pt. „Budowa ulicy Brylantowej: branża drogowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Szafirową do działki nr 32807/2 (od km 0+868,66 do km 1+307,25) oraz branża sanitarna w zakresie budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na wyżej wspomnianym odcinku”

– zadanie nr 2 pt. „Roboty bitumiczne: warstwa ścieralna i wyrównawczo-wiążąca
w ul. Brylantowej (do skrzyżowania z ul. Turkusową) oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w ul. Brylantowej i Szafirowej”,

wpłynęły 4 oferty.

Zestawienie ofert wg kolejności wpływu:

1. STRABAG Sp. z o.o., zaoferowana cena: 1 434 792,50 zł brutto

2. MELIOREX Sp. z o.o., zaoferowana cena: 1 880 401,26 zł brutto

3. Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., zaoferowana cena: 1 343 296,36 zł brutto

4. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, zaoferowana cena: 1 305 466,96 zł brutto

Zarząd SSSE SA w dniu 19 lipca 2016 r. podjął decyzję o wyborze wykonawcy zamówienia, wybierając najkorzystniejsza ofertę pod względem ceny, złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z siedzibą w Suwałkach, ul. Przytorowa 24. Oferta wybranego wykonawcy jest zgodna z wymaganiami Zapytania ofertowego i jest kompletna.Powrót