Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi rozstrzygnięte / Informacja dotycząca przetargu z dnia 12 maja 2016 r., Podstrefa Łomża

Informacja dotycząca przetargu z dnia 12 maja 2016 r., Podstrefa Łomża

1. Zarząd SSSE  S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomość niezabudowaną położoną w Podstrefie Łomża,  oznaczoną numerem geodezyjnym działki 31323 o pow. 2,4776 ha, stanowiącą własność Miasta Łomża , ogłoszonym w „Gazecie Wyborczej” w dniu  12 maja  2016 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Zarząd SSSE  S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 23166/4 o pow. 1,0426 ha, stanowiącą własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, ogłoszonym w „Gazecie Wyborczej” w dniu  12 maja 2016 r.  nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Zarząd SSSE S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż dwóch działek oznaczonych numerami geodezyjnym 23166/5 i 23166/7 o powierzchni 1,0426 ha każda, objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łomża, stanowiących własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, ogłoszonym w „Gazecie Wyborczej” w dniu 12 maja 2016 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: „Greenvit” Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 27 A , 18-300 Zambrów. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.

4. Zarząd SSSE S.A. informuje, iż do przetargu mającego na celu sprzedaż działkę oznaczona numerem geodezyjnym 23166/6 o powierzchni 1,0426 ha, objętą obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łomża, stanowiącą własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, ogłoszonego w „Gazecie Wyborczej” w dniu 12 maja 2016 r., wpłynęła jedna oferta.

Przetarg wygrał Przedsiębiorca: „Pianpol Tex” Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, Al. Piłsudskiego 78 , 18-400 Łomża. Przedsiębiorca zaoferował cenę za nieruchomość wyższą od ceny wywoławczej.Powrót