Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi rozstrzygnięte / Informacja dotycząca przetargu z dnia 12 października 2015 r

Informacja dotycząca przetargu z dnia 12 października 2015 r

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż Przetarg Pisemny Nieograniczony Łączny mający na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 2865 o powierzchni 4,5559 ha , stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku położonej w obrębie 2 miasta Ełku, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ogłoszony w „Pulsie Biznesu” z dnia 12.10.2015 r. , zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.Powrót