Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi ogłoszone / Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę ulicy Żelaznej w Podstrefie Ełk

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę ulicy Żelaznej w Podstrefie Ełk

W dniu 05.09.2014 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) dla zamówienia p.n.: Budowa ulicy Żelaznej w Ełku od ulicy Przemysłowej do ul. Krzemowej na terenie Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

pdf  SIWZ

pdf  Zakres do przetargu ul. Żelazna

 

Załączniki do SIWZ:

pdf  Zalacznik nr 1

pdf  Załącznik nr 2

pdf  Załącznik nr 3

pdf  Załącznik nr 4

pdf  Załącznik nr 5

pdf  Załącznik nr 6

pdf  Załącznik nr 7

pdf  Załącznik nr 8

pdf  Załącznik nr 9

pdf  Załącznik nr 10

pdf  2_fc_kan deszczowa_sanitarna

 

Projekt budowy ul. Żelazna:

pdf  1

pdf  2

pdf  3

pdf  4

pdf  5

pdf  6

pdf  7

pdf  8

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne:

 pdf  SST projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz

pdf  Specyfikacja techniczna SSSE Ełk

pdf  00_01 zestawienie specyfikacji

pdf  00.00.00 wymagania ogólne

pdf  01.01.01 wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

pdf  01_02_02_usuniecie nadmiaru gruntu- roboty ziemne

pdf  01_02_04_roboty remontowe uzupełniające- przystosowanie zjazdów do nawierzchni bitumicznej

pdf  003-02-01a regulacja pionowa uszkodzonych studzienek kanalizacji deszczowej i przykanalików

pdf  04.01.01_, d_04_02_01 koryto z profilowaniem, warstwa odcinająca

pdf  04.04.00 podbudowa z kruszywa. wymagania ogólne

 pdf  04.04.01 podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego lamanym

 pdf  04.07.01podbudowa bitumiczna str. 1

 pdf  04.07.01podbudowa bitumiczna str. 2-30

pdf  05.03.05 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

pdf  08_01_01_krawężniki betonowe

 

 Powrót