Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Przetargi ogłoszone / Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę ulicy Brylantowej w Podstrefie Suwałki

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę ulicy Brylantowej w Podstrefie Suwałki

W dniu 10.04.2014 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach ogłosiła przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) dla zamówienia p.n.: Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz fragmentu nawierzchni drogi w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

W związku z zapytaniami oferentów na ogłoszony przez SSSE S.A. w Suwałkach przetarg na ” Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz fragmentu nawierzchni drogi w ulicy Brylantowej na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – informujemy że przedmiar do zadania częściowego nr 1 i zadania częściowego nr 2 ( branża drogowa ) znajduje się w załączniku nr 3. 

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

pdf  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pdf  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 10.04.2014 r.

pdf  SIWZ

Załączniki do SIWZ:

pdf  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

pdf  Załącznik nr 2 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

pdf  Załącznik nr 3 Roboty drogowe

pdf  Załącznik nr 4 Projekt umowy o roboty budowlane

pdf  Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

pdf  Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

pdf  Załącznik nr 7 Wykaz robót budowlanych

pdf  Załącznik nr 8 Oświadczenie o uprawnieniach

pdf  Załącznik nr 9 Oświadczenie grupa kapitałowa

 

 

 Powrót