Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 254 poz. 2548) w sprawie przetargów i rokowań
oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprasza do:

a) rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zamierzają
prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.

b) przetargu w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Strefy i nabędą prawo własności do nieruchomości położonych na terenie Strefy.

1. Przetargiem objęte są niżej wymienione działki stanowiące własność SSSE S.A.: – położone na terenie Podstrefy Suwałki:

KW: SU1S/00038190/6 – nr 32799/5 pow.: 1,5308 ha, KW: SU1S/00038180/3 – nr 32800/3 pow.: 0,7845 ha,
KW: SU1S/00020842/3 – nr 35005/2 pow.: 0,4387 ha, KW: SU1S/00038190/6 – nr 35015 pow.: 1,0906 ha, nr 35011
pow.: 0,6714 ha, nr 35012 pow.: 0,3020 ha, nr 35008/2 pow.: 0,7114 ha, nr 32788/4 pow.: 0,3186 ha, nr 32777/23 pow.: 2,6070 ha, nr 32777/21 pow.: 13,9328 ha.

– położone na terenie Podstrefy Ełk:

KW: OL1E/00045179/1 – nr 2769/1 pow.: 0,5083 ha, KW: OL1E/00029721/1 – nr 2758/1 pow.: 1,5054 ha, nr 2760/4 pow.: 2,0974 ha,
nr 2760/9 pow.: 1,3020 ha, nr 2767/4 pow.: 3,8110 ha, nr 2769/3 pow.: 0,8319 ha, nr 2769/4 pow.: 1,3316 ha, nr 2770 pow.: 0,6738 ha,
nr 2771/1 pow.: 2,0005 ha, nr 2771/3 pow.: 3,7820 ha, nr 2775/2 pow.: 0,7971 ha, nr 2773/5 pow. 1,0000 ha, nr 2773/6 pow. 2,2302 ha

– położone na terenie Podstrefy Gołdap:

KW: OL1C/00002758/3 – nr 247 pow.: 0,4959 ha, KW: OL1C/00010762/3 – nr 248 pow.: 0,5429 ha, KW: OL1C/00001060/6
– nr 224/116 pow.: 1,8825 ha, nr 224/114 pow.: 0,1030 ha, nr 224/117 pow.: 0,3010 ha, nr 224/118 pow.: 0,4644 ha, nr 224/120
pow.: 0,0800 ha, nr 224/122 pow.: 0,3552 ha, nr 224/124 pow.: 0,0350 ha, nr 224/125 pow.: 3,4583 ha

Wyżej wymienione nieruchomości objęte są aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się możliwość składania ofert na części wymienionych działek.

2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty
i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu lub
Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu w cenie 5 000 zł + należny podatek VAT, lub Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań w
cenie 8 000 zł + należny podatek VAT można nabyć w biurach Podstref (adresy poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na
konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894.

4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 49 do dnia 12.07.2012 r. do godziny 12.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 12.07.2012 r. o godzinie 13.00

Wszelkich informacji udzielamy pod adresami:
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: ssse@ssse.com.pl;
19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 3353, e-mail: elk@ssse.com.pl;
www.ssse.com.plPowrót