Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska

Zarząd SSSE S.A. informuje, że przetarg łączny mający na celu: sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Podstrefa Białystok położona w obrębie 21 – Dojlidy, w rejonie ulic
Franciszka Karpińskiego i Jacka Kuronia: nr 771/18 o pow. 5,3423 ha,
KW: BI1B/00044498/5 oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeprowadzony na podstawie
zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w Pulsie Biznesu i ogłoszonego przez
SSSE S.A. 7 marca 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym w związku z brakiem ofert.Powrót