Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Polska Strefa Inwestycji „Bieldruk” inwestuje i korzysta ze zwolnienia podatkowego – SSSE S.A. wydała pierwszą w 2022 r. DoW

Polska Strefa Inwestycji „Bieldruk” inwestuje i korzysta ze zwolnienia podatkowego – SSSE S.A. wydała pierwszą w 2022 r. DoW

Na początku lutego b.r. Zarząd SSSE S.A. wydał decyzję o wsparciu nowej inwestycji firmie „Bieldruk” Spółka Jawna. Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Usługowy Zakład Poligraficzny „Bieldruk” Spółka Jawna poniesie na terenie planowanej inwestycji, tj. w Białymstoku, koszty kwalifikowane o łącznej wartości co najmniej 25 mln zł oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 46 pracowników o dwóch nowych.

         Rok 2022 przyniósł wiele zmiany w Polskiej Strefy Inwestycji.
Przede wszystkim zaczęła obowiązywać nowa mapa pomocy publicznej na lata 2022-2027, tak więc zmienił się wymiar regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI) dla przedsiębiorców i inwestorów. Obecna wersja mapy, zaakceptowana przez Komisję Europejską, zwiększa maksymalną wartość pomocy dla wybranych regionów.
Na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. przedsiębiorcy, inwestujący w województwie podlaskim i w powiatach ełckim i gołdapskim z województwa warmińsko-mazurskiego, nadal mogą liczyć na 50% wsparcia. Do grona obszarów z najwyższą pomocą dołączają powiaty z województwa mazowieckiego, tj.: łosicki, sokołowski i węgrowski, gdzie intensywność wsparcia również wyniesie do 50%. W powiecie ostrowskim województwa mazowieckiego również wzrosła intensywność wsparcia i obecnie wynosi 40%.

Aktualnie intensywność dostępnej pomocy na obszarze zarządzanym przez Suwalska Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. kształtuje się następująco:

Wielkość przedsiębiorstwa powiaty województwa podlaskiego, 
powiaty: ełcki i gołdapski
(województwo warmińsko-mazurskie)
powiaty: łosicki, sokołowski, węgrowski 
(województwo mazowieckie)
powiat ostrowski
(województwo mazowieckie)

Forma pomocy

publicznej

 

DUŻE

 

50%

40%

 

ZWOLNIENIE
Z PODATKU DOCHODOWEGO

CIT lub  PIT

 

ŚREDNIE

 

60%

50%

MIKRO i MAŁE

70%

60%

 

W przypadku inwestycji realizowanych na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. kwota niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

               1 stycznia b.r. weszły też w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2021 r. poz. 2483). Wprowadzono nowe kryteria ilościowe, które zostały w stosunku do niektórych przedsiębiorców obniżone, co zapewne wpłynie na większe zainteresowanie inwestorów stawiających na rozwój swoich firm i skorzystanie z ulgi podatkowej.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do składania wniosków o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wszystkie informację dotyczące procedury uzyskania decyzji o wsparciu znajdują się TUTAJ

 Powrót