Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyniewo Duże (tereny inwestycyjne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyniewo Duże (tereny inwestycyjne)

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyniewo Duże.

 Położenie oznaczenie i opis nieruchomości:

  1. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Fasty, oznaczona nr geodezyjnym 481/1 o pow. 0,7068 ha (N-0,0323, RIVb-0,3657, RV-0,2780, RVI-0,0308), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Fasty, oznaczona nr geodezyjnym 481/2 o pow. 0,7285 ha (N-0,0493, RIVb-0,0126, RV-0,1071, RVI-0,5595), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
  3. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Fasty, oznaczona nr geodezyjnym 481/3 o pow. 0,7325 ha (N-0,0093, RIVb-0,3464, RV-0,2991, RVI-0,0777), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
  4. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Fasty, oznaczona nr geodezyjnym 481/5 o pow. 0,3133 ha (RIVb-0,1710, RV-0,1423), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
  5. Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Fasty, oznaczona nr geodezyjnym 481/9 o pow. 0,7376 ha (RIIIb-0,0202, RIVb-0,7174), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P, U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Natomiast w części nieruchomość ozn. nr geod. 481/9 (dotyczy tylko użytku RIIIb) oznaczona jest na rysunku planu symbolem RU- pod obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych. Zagospodarowanie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Informacje na temat działek  do pobrania

przetarg Dobrzyniewo Duże Tereny inwestycyjne


Powrót