Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / MRiT zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne szkolenie „Jak pozyskać zamówienie i podpisać umowę – procedura uzyskania zamówienia krok po kroku. Szkolenie praktyczne dla wykonawców.”

MRiT zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne szkolenie „Jak pozyskać zamówienie i podpisać umowę – procedura uzyskania zamówienia krok po kroku. Szkolenie praktyczne dla wykonawców.”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza na jednodniowe bezpłatnych szkoleniach prowadzone przez firmę Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. pn. „Jak pozyskać zamówienie i podpisać umowę – procedura uzyskania zamówienia krok po kroku. Szkolenie praktyczne dla wykonawców.”

Celem szkoleń jest dostarczenie przedsiębiorcom z sektora MŚP podstawowej i najbardziej przydatnej wiedzy na temat zamówień publicznych i specyfiki udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówień publicznych,

Uczestnikiem szkolenia mogą być:
1. przedsiębiorcy z sektora MŚP
2. osoby zatrudnione w sektorze MŚP,

Szkolenia składają się z następujących obszarów tematycznych:
1. Kluczowe regulacje prawne (prawo zamówień publicznych, dyrektywy UE, Kodeks cywilny, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów);
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z perspektywy wykonawcy (możliwość wpływania wykonawcy na treść SWZ; skutki złożenia oferty przy braku reakcji wykonawcy na nieścisłości w treść SWZ);
3. Jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w składanych ofertach. Pozacenowe kryteria oceny ofert. Analiza ofert innych wykonawców;
4. Projekt umowy, klauzule niedozwolone – analiza projektu umowy na etapie składania oferty jako niezbędny element wyceny;
5. Unieważnienie postępowania przez zamawiającego – konsekwencje dla wykonawcy;

Każde ze szkoleń kończy się ankietą ewaluacyjną oraz testem weryfikującym wiedzę uczestników nabytą w trakcie szkolenia. Szkolenia odbędą się stacjonarnie w godzinach 9.00 -16.00.

Uczestnicy szkolenia w terminie 5 dni od daty szkolenia będą mogli zwrócić się do Polskiego Instytutu Rozwoju Sp. z o. o. z dwoma pytaniami dotyczącymi udziału w procedurze zamówieniowej.

Ilość miejsc jest ograniczona (30 miejsc). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy szkoleń:

• Termin I – 16.11.2023 r. Olsztyn 
• Termin II – 17.11.2023 r. Warszawa 
• Termin III – 27.11.2023 r. Lublin 
• Termin IV – 08.12.2023 r. Białystok 
• Termin V – 12.12.2023 r. Rzeszów 
• Termin VI – 12.12.2023 r. Katowice 
• Termin VII – 13.12.2023 r. Łódź 
• Termin VIII – 14.12.2023 r. Gdańsk


Aby mogli Państwo wziąć udział w wybranym szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym: TUTAJ 
Powrót