Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Konsorcjum – problemy prawne i podatkowe związane z pozyskiwaniem i realizacją zamówień publicznych oraz dochodzeniem roszczeń -nieodpłatne webinarium 16.04. 2024 r.

Konsorcjum – problemy prawne i podatkowe związane z pozyskiwaniem i realizacją zamówień publicznych oraz dochodzeniem roszczeń -nieodpłatne webinarium 16.04. 2024 r.

Zapraszamy na webinarium organizowane przez Kancelarię JDP Konsorcjum – problemy prawne i podatkowe związane z pozyskiwaniem i realizacją zamówień publicznych oraz dochodzeniem roszczeń, które odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. w godz.10.00-11.30

W trakcie spotkania zostaną poruszone kluczowe problemy związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją zamówień publicznych oraz dochodzeniem roszczeń przez konsorcja.

Program:
Etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Kiedy można sumować potencjały wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
Jak skonstruować umowę konsorcjum, aby nie narazić się na zakwestionowanie nabytego doświadczenia?
Jak wypełnić oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?
Etap realizacji inwestycji
Zakres umocowania lidera do działania w imieniu partnerów konsorcjum, w tym do podejmowania w ich imieniu czynności prawnych
Redystrybucja wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego
Odpowiedzialność członka konsorcjum z tytułu niewykonania zobowiązania w części powierzonej do wykonania innemu członkowi konsorcjum
Roszczenie regresowe zamawiającego w przypadku bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy
Podatki – kiedy VAT, a kiedy bez VAT?
Etap sporu: dochodzenie roszczeń
Legitymacja czynna
Legitymacja bierna
Podział roszczenia
Co trzeba oddać fiskusowi

Link do rejestracji TUTAJPowrót