Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Konkurs ZUS! Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy- termin składania wniosków od 6 czerwca 2022

Konkurs ZUS! Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy- termin składania wniosków od 6 czerwca 2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
• poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
• zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
• zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

• bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
• urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetyczny;
• oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
• ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
• urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
• urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
• sprzęt służący ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
• wyposażenie służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
• środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek ZUS, który spełnia łącznie następujące warunki:

• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków;
• nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania lub o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Minimalna kwota dofinansowania: 10 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000 zł.

Dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

• dla inwestycji – do 299 000 zł,
• dla działań inwestycyjno-doradczych – do 300 000 zł, w tym:
• 299 000 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 000 zł dla działań doradczych.
Poziom dofinansowania: 80% wartości projektu.

Ponadto limity wydatków na poszczególne zakupy muszą być zgodne z katalogiem działań inwestycyjnych i doradczych ZUS.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa TUTAJPowrót