Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Konkurs: Wdrażanie innowacji przez MŚP – Polska Wschodnia

Konkurs: Wdrażanie innowacji przez MŚP – Polska Wschodnia

Zachęcamy przedsiębiorców z województw Polski Wschodniej do udziału w programie konkursowym „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów lub innowacyjnych procesów technologicznych na terenie Polski Wschodniej, w szczególności w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Realizacja projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego.

Dofinansowanie można otrzymać na:
– nabycie oraz leasing maszyn i urządzeń,

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

– zakup usług doradczych,

– zakup usług wspierających innowacyjność,

– koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

O dofinansowanie mogą starać się:
• mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

• należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok

• w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Z dofinansowania można otrzymać od 1 000 000 zł do 50 milionów euro

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie: od 12 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. (do godz. 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Więcej informacji: TUTAJ

 Powrót