Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca Zaporoszenia do rokowań nr 17/2018 Podstrefa Białystok z dnia 29.06.2018 r.

Informacja dotycząca Zaporoszenia do rokowań nr 17/2018 Podstrefa Białystok z dnia 29.06.2018 r.

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 17/2018 z dnia 29.06.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 29.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok, wpłynęła jedna oferta – Przedsiębiorcy Masterpress S.A z siedzibą w Białystoku przy ul. Jacka Kuronia 4. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. w dniu 16 sierpnia udzielił Przedsiębiorcy Zezwolenie nr 267 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie Podstrefy Białystok Przedsiębiorca Masterpress S.A. poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 mln 15 tysięcy złotych zł w terminie do dnia 31.12.2022 oraz zwiększy zatrudnienie poprzez zatrudnienie 5 nowych pracowników, po dniu uzyskania zezwolenia, utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 192 pracowników przez trzech lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2022 roku.Back