Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca Zaproszenia nr 16/2018 r. z dnia 26.06.2018 r. Podstrefa Hajnówka

Informacja dotycząca Zaproszenia nr 16/2018 r. z dnia 26.06.2018 r. Podstrefa Hajnówka

Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na Zaproszenie do rokowań Nr 16/2018 z dnia 26.06.2018 r., ogłoszonego w Naszym Dzienniku w dniu 26.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Hajnówka, wpłynęła jedna oferta PPU OPTIMA Adam Tokajuk, Arkadiusz Tokajuk. W wyniku rokowań Zarząd SSSE S.A. wydał Przedsiębiorcy PPU OPTIMA Adam Tokajuk, Arkadiusz Tokajuk z siedzibą w Hajnówce (17-200), przy ul. Białostockiej 7A, Zezwolenie nr 265 z dnia 3 sierpnia 2018 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Hajnówka Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 000 000 zł w terminie do dnia 31.12.2022 roku oraz zatrudni 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31.12.2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat, licząc od dnia jego osiągnięcia.Back