Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Tenders resolved / Informacja dotycząca Zaproszenia nr 15/2018 r.do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Łomża z dnia 29.05.2018 r.

Informacja dotycząca Zaproszenia nr 15/2018 r.do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym w Podstrefie Łomża z dnia 29.05.2018 r.

 Zarząd SSSE S.A. informuje, iż na zaproszenie nr 15/2018 do uczestnictwa w II przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr geod. 31323 o powierzchni 2,4776 ha, KW: LM1L/00027323/5, stanowiąca własność Miasta Łomża i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ogłoszonego w „Naszym Dzienniku” w dniu 29 maja 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.Back